+358 44 02 62 848        mail @ ijp.fi

Luokittimet

Partikkelien erottelutekniikan laaja ja ainutlaatuinen tuotevalikoima. Meiltä saat laitteet hienojakoisen pölyn erotteluun, terävään erotteluun, suurille kapsiteeteille, kuluttaville mineraaleille.

Ilmaluokittimissa tarjoamme Hosokawa Alpine AG:n, alallaan ehkä maailman tunnetuimman ja arvostetuimman laitevalmistajan, osaamista. Ilmaluokittimia käytetään erittäin hienojakoisten, mikrometristä muutamaan sataan mikrometriin, tuotteiden valmistukseen. Sovelluksesta riippuen luokittimen avulla poistetaan jauhemaisesta tuotteesta joko liian suuret partikkelit tai kaikkein hienojakoisin pöly.

Ratkaisut kaikkiin sovelluksiin

 • Pölyn/hienoaineksen erottelu jauheesta ilmaluokittimella tai syklonilla
 • Pienet katkaisukoot, terävä karkean aineksen erottelu tuotteesta
 • Kuumien materiaalien seulonta (240 C) ja luokitus
 • Suojakaasusovellukset Hankalien, kuten kosteiden, öljymäisten ja tahmaisten, aineiden seulonta
 • Tarkka fraktiointi pyöriväliikkeisellä seulalla
 • Partikkelikokojakauman muokkaaminen ilmaluokituksen avulla
 • Kuitumaisten materiaalien erottelu
 • Painovoimaan ja ilmavirtaan perustuva staattinen erottelu
 • Terveydelle haitallisten aineiden seulonta ja ilmaluokitus
 • Räjähdysvaarallisten materiaalien seulonta ja ilmaluokitus
 • Nesteen ja kiinteän aineen erotus
 • Laboratoriomittakaavan ja bulkkituotannon avaimet käteen toimitukset

Ventoplex® Classifier V

Kiertoilmaluokittimella saavutetaan kohtuullisen suuri hienoaineen saanto ja suuret kapasiteetit, mutta saanto jää huonommaksi kuin läpivirtausluokittimilla. Tyypillinen tuotannollinen partikkelikokoalue on n. d97 = 45 µm - 150 µm.

Materiaalin syöttö tapahtuu aina gravimetrisesti, esim. syöttöruuvilla. Investointikustannuksiltaan edullinen, sillä laite ei tarvitse lisäilmaa luokitukseen eikä suodattimia materiaalin talteenottoon.
Laitteelle tyypillisiä ominaisuuksia ovat mm. matala energiankulutus, kulumiskestävä rakenne, erilaiset kulumiskestävyyttä parantavat materiaalit, portaaton pyörimisnopeuden säätö eli tuotehienouden säätö käynnin aikana sekä huolto- ja tarkastusystävällinen rakenne.

 

Stratoplex® Air Classifier ASP

Ilmaluokitin ASP on standardi luokitin suurille läpäisymäärille erottelemaan hienoja - keskihienoja kokoja alueella d97 = 15 - 150 µm.
Luokittimella saavutetaan erittäin hyvä saanto erinomaisella katkaisutarkkuudella ja suurilla kapasiteeteilla.

Materiaalin syöttö tapahtuu gravimetrisesti, esim. syöttöruuvilla. Laitteen rakenne on suunniteltu kulumista kestäväksi ja energiankulutus pieneksi. Kulumiskestävyyden ja kontaminaation pienentämiseksi voidaan käyttää polyuretaanipinnoitteita, teräs- ja keraamivuorauksia.

MICRON MS

MS luokitin soveltuu hienoille ja ultrahienoille materiaaleille. Materiaalin syöttö luokittimeen tapahtuu kantoilmavirran avulla. Toiminta-alue noin d97 = 15 - 150 µm. Energiankulutus on matala johtuen matalasta pyörimisnopeudesta, mikä tarkoittaa samalla vähäisempää kulumista.

Turboplex® Ultrafine Classifier ATP

Ilmaluokitin ATP soveltuu ultrahienojen materiaalien luokitukseen. Laite kykenee luokittelemaan superhienoja pulvereita partikkelikokoalueella d97 = 5 - 10 µm; NG luokittimella hienoudet d97 = 2 µm (d50 = 0.3 µm) ovat mahdollisia.

ATP luokittimessa partikkelit erotellaan kokonsa perusteella joko yhden tai useamman luokitinpyörän ja ilmavirtauksen avulla. Materiaali voidaan syöttää luokittimeen joko gravimetrisesti tai pneumaattisesti. Laitteen alaosaan on integroitu staattinen karkean jakeen luokitin erottelukyvyn parantamiseksi.